αρχική σελίδα
Σάββατο, 21 Ιουλίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: Ετήσια προληπτική συντήρηση και επισκευή με ανταλλακτικά των μηχανημάτων Μ.Τ.Ν. HOSPAL τύπου INTEGRA (19/07/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (19/07/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια αντιδραστήρων αιμοδοσίας (19/07/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών οδοντοπροσθετικού εργαστηρίου για α) το ΚΥ Θεσσαλονίκης και β) το ΚΥ Έδεσσας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (19/07/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια του είδους «ΤΡΟΦΙΜΑ» κατηγορία ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ από το Γ.Ν. Ζακύνθου (19/07/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) από το Γ. Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (19/07/2018)
Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος (19/07/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αβουλκάνιστου ελαστικού, επ’ ωφελεία 304 ΠΕΒ (19/07/2018)
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών (19/07/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.29/18 για την "Προμήθεια Ειδών Υπόδησης" (19/07/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.30/18 για την ''Προμήθεια Ειδών Ιματισμού'' (19/07/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια εννέα (9) εκτυπωτών για την ικανοποίηση των άμεσων αναγκών Περιφερειακών Ιατρείων, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας (18/07/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (18/07/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ετήσιες ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ καθώς και για την Κεντρική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (17/07/2018)
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Ειδών Συσσιτίου ΓΚΤΕΔ (16/07/2018)
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οπωροκηπευτικών (16/07/2018)
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 92/2018 (αρχικός:68/2018) για την προμήθεια «Εξοπλισμός Ουρολογικών Ερευνών», CPV:33125000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (19.114,66) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (16/07/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πληροφορικής της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (16/07/2018)
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην περιοχή Βάρης - Κορωπίου για το έτος 2018 (16/07/2018)
"Προμήθεια ασθενοφόρων για τις ανάγκες του ΕΚΑΒ στις Περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου" (16/07/2018)
Το Πολεµικό Ναυτικό διενεργεί: ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για τη Σύναψη Σύµβασης µε Αντικείµενο την «Παροχή Υπηρεσιών Κινητής Τηλεφωνίας VPN-1 του ΠΝ», Χρονικής ∆ιάρκειας Τριών (3) Ετών και Έναντι Συνολικής Εκτιµώµενης Αξίας 179.000,00€ (11/07/2018)
Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) ΔΕ.22/18 για την "Προμήθεια Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ" (11/07/2018)
Διακήρυξη υπ' αριθμ. 70/2018 β' επαναληπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου - προμηθευτή αυτόματων πωλητών για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (11/07/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας νωπών ιχθυηρών και οστρακοειδών για τις ανάγκες του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας (11/07/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών συσσιτίου ΓΚΤΕΔ (11/07/2018)
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών και παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης των AVIONICS (FMS & ASD-B) του αεροσκάφους της ΥΠΑ/ΜΠΜ τύπου CESSNA CIΤAΤION 750X με στοιχεία νηολογίου SX-ECI» (11/07/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 1/2018 Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος» (11/07/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 2/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (11/07/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 57/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Παρανεστίου, Νευροκοπίου, Ιάσμου, Εχίνου και Σταυρούπολης και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης που θα υλοποιηθεί στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 (11/07/2018)
Διαγωνισµός για την ανάδειξη αναδόχου για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (26/06/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: 23269/22.06.2018 που αφορά στην εγκατάσταση 4 αυτόματων πωλητών (δύο ζεστών & κρύων ροφημάτων και 2 snacks) για τις ανάγκες των Φορέων ΠΦΥ ΚΥ Λιτοχώρου & Αιγινίου αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (22/06/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: 23268/22.06.2018 που αφορά στην ανάθεση των υπηρεσιών ασφάλισης των οχημάτων (επιβατικών, ασθενοφόρων και φορτηγών), δικαιοδοσίας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (22/06/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: 232701/22.06.2018 που αφορά στην προμήθεια μητροσκοπίων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (22/06/2018)
Διαγωνισμός για την Προμήθεια κρεάτων – πουλερικών για τις Μονάδες της Φρουράς Βέροιας – Αλεξάνδρειας - Νάουσας και ΛΑΦ Έδεσσας (22/06/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπού κοτόπουλου για κάλυψη αναγκών συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας (20/06/2018)
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ειδών κάβας (19/06/2018)
2ος Επαναληπτικός Διαγωνισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Σύμβασης, για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Πελμάτων Ερπυστριών Αρμάτων LEO2 HEL» (19/06/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γλυκισμάτων (19/06/2018)
Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ενιαίων μεταφερομένων οικίσκων τύπου container, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ26) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (19/06/2018)
ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ (18/06/2018)
Μετάθεση ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης προσφορών που αφορούν στον υπ’ αριθμ. 4/2018 (Α.Π. 2787/30.4.2018) Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες (Α) Ομάδα: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος, (Β) Ομάδα: Καλαμάτα Σπάρτη, (Συστημικοί αριθμοί 57074, 57075, CPV: 55320000-9 Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων) (18/06/2018)
Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Γλυκισμάτων (18/06/2018)
Περίληψη του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα για Ανοσολογικές εξετάσεις (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33127000-6 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ), στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015, με αριθμό διακήρυξης 51/2018 (18/06/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 4ΗΣ Υ.ΠΕ. - ΕΣΠΑ (18/06/2018)
Περίληψη της με αριθμ. 58/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Γ΄ Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «Στολών Υπηρεσίας Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Οχημάτων» των Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 18000000-9), σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015 (18/06/2018)
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ (18/06/2018)
Περίληψη της με αριθμ. 60/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «πραγματοποίηση κυτταρολογικών εξετάσεων – Τεστ Παπανικολάου» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Κ. Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Σαπών, Ιάσμου, Δικαίων, Ορεστιάδος, Ξάνθης και Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (13/06/2018)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ιματισμού για κάλυψη αναγκών σπουδαστών -στριων ΣΣΑΣ Έτους 2018 (13/06/2018)
Διενέργεια Διακήρυξης Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοιχτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο “BALKAN IDEAS NETWORK FOR SUSTAINABLE INNOVATIONS IN THE AGRO-FOOD SECTOR” (13/06/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης των φορέων ΠΦΥ αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (12/06/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος