αρχική σελίδα
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΑΚΤΑ (17/12/2018)
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ (17/12/2018)
Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη Συντήρηση Μαγνητικού Τομογράφου Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (ΝΝΑ) μέσω Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο Τεσσάρων (4) Ετών (17/12/2018)
Ανακοίνωση της Πρόσκλησης Διενέργειας Τεχνικού Διαλόγου – Εκπόνηση Τεχνικών Προδιαγραφών Συντήρησης Οπλικών Συστημάτων Α/Φ M2000/-5 (17/12/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Προϊόντα υγιεινής από χαρτί- χαρτοβάμβακα CPV:33771000-5» «Σύριγγες-Βελόνες CPV: 33141310-6» και «Ράμματα CPV: 33141126-9», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 55.151,75 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας (17/12/2018)
(Α.Δ. 56-18) Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας Παροχής Υπηρεσιών Αεροπορικής Μεταφοράς Προσωπικού από Ελλάδα στη Νήσο Κύπρο και Αντιστρόφως με έναν Οικονομικό Φορέα, με Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση (17/12/2018)
Προκήρυξης για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας (17/12/2018)
Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων ροδάκινων στον Καναδά, την Κολομβία και το Μεξικό» (17/12/2018)
Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων ροδάκινων στη Ν. Κορέα και τη Σιγκαπούρη» (17/12/2018)
Α.Δ. 55-18, 3ος Επαναληπτικός, Ηλεκτρονικός, Aνοικτός, Δημόσιος Διαγωνισμός Συμφωνία Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, Ετών 2016 – 19, για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (Υλικά Αναισθησίας και Ανάνηψης) του ΓΕΕΘΑ (08/12/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθμ. 149/2018 Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Ετήσια συντήρηση και επισκευή δέκα (10) μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού» (08/12/2018)
(Α.Δ. 53-18) Ανταγωνιστική Διαδικασία με Διαπραγμάτευση για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας 15 Οχημάτων Πολιτικού Τύπου και 4 Μικρολεωφορείων Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) 5ετούς διάρκειας με Δικαίωμα Εξαγοράς (08/12/2018)
Περίληψη διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την αναβάθμιση και επέκταση των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής της ΥΠΑ (08/12/2018)
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού σε Κρατικούς Αερολιμένες (08/12/2018)
Πρόχειρος Ανοιχτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο το μεγαλύτερο μηνιαίο μίσθωμα για την ανάδειξη προμηθευτή εγκατάστασης 13 μηχανημάτων αυτομάτων πωλητών (5 ροφημάτων, και 8 νερού – αναψυκτικών - τροφίμων) (08/12/2018)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού ΔΕ. 34/18 για τη «Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» (08/12/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για την "Επισκευή κεραίας SMR του συστήματος A-SMGCS Θεσ/νίκης" (08/12/2018)
Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.46/18 για την Προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων» (07/12/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 75/ 2018 A΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την ανάδειξη αναδόχου «Παροχής υπηρεσιών ετήσιας επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ακτινογραφίας, εμφανιστηρίων και ακτινολογικών οστικής πυκνότητας των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (07/12/2018)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΡ. ΔΙΑΚ. 28/2018) (07/12/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση μέτρων πυρασφάλειας για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας για το Ακτινολογικό εργαστήριο του ΚΥ Τσοτυλίου, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ (04/12/2018)
Διαγωνισμός προμήθειας ειδών κυλικείου (30/11/2018)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (30/11/2018)
Γνωστοποίηση διενέργειας ΠΜΔ για την προμήθεια Πετρελαίου Κίνησης (29/11/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την ετήσια προμήθεια σε αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά, για τους φορείς ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (29/11/2018)
Περίληψη της αριθμ. 34/2018 διακήρυξης διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες του κρατικού αρτοποιείου του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ στον Κορυδαλλό - (Κ.Α.Υ.Φ.) (29/11/2018)
Διαγωνισμός για την προμήθεια μερών και εξαρτημάτων διαφόρων οχημάτων, ελαστικών ελαφράς και βαρέας χρήσης με παράδοση και τοποθέτηση αυτών στους Αερολιμένες, υγρών ψυγείων αυτ/του και φίλτρων ελαίου, βενζίνης, αέρα για τις ανάγκες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης έτους 2018 που προορίζεται για τους τομείς των Πυροσβεστικών, ειδικών, επιβατικών οχημάτων και Μηχανικών Ραδιοβοηθημάτων & Radar, των Η/Ζ Αερολιμένων (29/11/2018)
Επαναδιακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής - συντήρησης σταθερών και κινητών αρτοποιείων (29/11/2018)
Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια 15 ηλεκτροκαρδιογράφων για τις ανάγκες των φορέων ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (29/11/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση κουφωμάτων με κιγκλιδώματα στη κτιριακή υποδομή του Κρατικού Αερολιμένα Καστοριάς (29/11/2018)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 147/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33692400-1, «Διαλύματα Εγχύσεων», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ(61.896,00) € (29/11/2018)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 148/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33690000-3, «Διάφορα Φάρμακα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατριών ευρώ (63.513,00) € (29/11/2018)
Διακήρυξη υπ' αριθμ. 144/2018 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (29/11/2018)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 146/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33693000-4, «Άλλα θεραπευτικά προιόντα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους, πενήντα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ (50.880,00 €) (29/11/2018)
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 145/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33652300-8, «Ανοσοκατασταλτικά Φάρμακα», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους σαράντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα πέντε ευρώ (48.565,00 €) (29/11/2018)
Το Πολεμικό Ναυτικό διενεργεί Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με Αντικείμενο την Ανάπτυξη Διαχείρισης Σηματικής Αλληλογραφίας για την Υποστήριξη του Συστήματος των Στρατηγικών Τηλεπικοινωνιών του ΠΝ επ’ ωφελεία Πολεμικών Πλοίων (23/11/2018)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ (23/11/2018)
Πρόσκληση - Ανάθεση των υπηρεσιών της ετήσιας φύλαξης και συντήρησης των συστημάτων ασφαλείας του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 16, όπου στεγάζονται η 3η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) και η 4η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας- Θράκης) (22/11/2018)
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 3ης ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (22/11/2018)
Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οθονών Απεικόνισης Δεδομένων Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)» (20/11/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (test strips) type A, για τον έλεγχο ασφαλείας Υγρών Αερολυμάτων και Πηκτωμάτων (ΥΑΠ), για την κάλυψη είκοσι δύο (22) Κρατικών Αερολιμένων (20/11/2018)
Παράταση της προθεσμίας της παρ.5.15 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 32143/Δ1.11288/11-6-2018 (Β΄ 2401/22-6-2018) Απόφασης της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)», για το έτος 2018 (20/11/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ) ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σ.Ξ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (20/11/2018)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΦΟΔΙΩΝ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Ι ΤΟΥ ΓΚΤΕΔ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Σ.Ξ (ΜΕΣΩ ΕΚΕΜΣ) ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (20/11/2018)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΙΣ Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΒΟΙΑΣ (20/11/2018)
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Επισκευή του συστήματος θέρμανσης (αντικατάσταση του στοιχείου θερμού) στο Οδοντοπροσθετικό ΚΥ Θεσσαλονίκης, αρμοδιότητας της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) (16/11/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού σε ευρώ, για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (test strips) type A, για τον έλεγχο ασφαλείας Υγρών Αερολυμάτων και Πηκτωμάτων (ΥΑΠ), για την κάλυψη είκοσι δύο (22) Κρατικών Αερολιμένων (16/11/2018)
Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής – συντήρησης σταθερών και κινητών αρτοποιείων (16/11/2018)
Διενέργεια Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, με αριθμό 139/2018, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή του αξονικού τομογράφου» (16/11/2018)
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. 8/2018 Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) για την Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού (16/11/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος