αρχική σελίδα
Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ    / ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ  RSS 2.0 

Υπάρχουν στο Επιμελητήριο Ημαθίας, οι παρακάτω διακηρύξεις διαγωνισμών. Για πληροφορίες σχετικά με ους όρους των διακηρύξεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αρμόδια γραφεία των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνα για την έκδοσή τους ή να επισκέπτονται να γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, Κεντρικής 3 - Βέροια, 2ος όροφος, τηλ.: 23310-24734.

Περίληψη διακήρυξης για την επανάληψη διενέργειας Ανοιχτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Οξυγόνου για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (17/10/2018)
Προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία - Τεύχος Οκτωβρίου 2018 (12/10/2018)
Ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.46/18 (Προμήθεια «Ελαστικών Επισώτρων και Αεροθαλάμων») (11/10/2018)
Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) του Διαγωνισμού ΔΕ.34/18 για την Γενική Επισκευή (overhaul) δύο (2) τεμαχίων υλικού ΛΟΛ,NSN:1615145330577, P/N:332A32-1007-03T, MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA (11/10/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης του Οξυγόνου (11/10/2018)
Η 442 ΠΑΥΥ ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 4/2018, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (11/10/2018)
Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) του Διαγωνισμού Δ.35/18 για την Γενική επισκευή (overhaul) υλικού ΛΟΛ «MAIN ROTOR HUB, Ε/Π Super Puma (11/10/2018)
Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ- ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ (11/10/2018)
Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια δύο (2) επίπεδων ανιχνευτών (flat panels) για την κάλυψη των αναγκών του ενός από τους τρεις τραυματολογικούς θαλάμους του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά "Αγιος Παντελεήμων" (11/10/2018)
Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης των κρατικών αερολιμένων και οργανικών μονάδων της ΥΠΑ (11/10/2018)
Περίληψη Διακήρυξης που αφορά την παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης-Μυοκτονίας στους φορείς ΠΦΥ, στα Περιφερειακά ιατρεία και τις ΤΟΜΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (11/10/2018)
Περίληψη Διακήρυξης που αφορά την προμήθεια Φωτοτυπικού χαρτιού Α4 για την Κεντρική Υπηρεσία και τους φορείς ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (10/10/2018)
Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Υπηρεσιών Συντήρησης Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού – 504210000-2» για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (08/10/2018)
Διακήρυξη συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για ένα (1) έτος (05/10/2018)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 101/2018 Α' ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την προμήθεια «Λοιπού υγειονομικού υλικού» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (CPV : 33140000-3) (03/10/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια WATER FOR INJECTION, για τους φορείς ΠΦΥ, αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (03/10/2018)
Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.42/18 για την Ανάδειξη αναδόχου «Ταχυμεταφοράς Υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από και προς τις ΗΠΑ, καθως και εντός ΗΠΑ» (03/10/2018)
220130/3240/25-9-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΟΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 136685/2115/12-6-2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (03/10/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 8 Μ/Π ΤΑΞ (03/10/2018)
Διαγωνισμός (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ.40/18 για την Προμήθεια « Άρτου - Αρτοσκευασμάτων – Σφολιατοειδών και ειδών Ζαχαροπλαστικής/ Επιδορπίων, προς κάλυψη των απαιτήσεων των κυλικείων, της τροφοδοσίας και των Λεσχών, των Μονάδων της ΔΟΥ Α/Β Λάρισας (110ΠΜ, Μ.ΑΤΑ, ΕΚΑΕ, 1Ο ΑΚΕ, 140ΣΕΠΗΠ και ΔΑΚ), της 116ΠΜ και της 117ΠΜ» (03/10/2018)
Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού (μέσω πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ) Δ. 47/18 για την Προμήθεια «Νωπών Οπωροκηπευτικών» (03/10/2018)
Υπ' αριθ. 03/2018 προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια νωπών κρεάτων - πουλερικών για ανάγκες της 95 ΑΔΤΕ (03/10/2018)
Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 123/2018 (αρχικός 106/2018) Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια «Σύστημα Παρακολούθησης ασθενών» (03/10/2018)
Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33670000-7, «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (63.588,39 €) (03/10/2018)
Χειρουργικές Γάζες» CPV:33141119-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (27.970,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (03/10/2018)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΕΜ (03/10/2018)
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ) (03/10/2018)
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετή συντήρηση / τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α. (02/10/2018)
Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού επαναληπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια ανταλλακτικών για το Σύστημα Απομακρυσμένου Ελέγχου (RCS) της εταιρείας SCHIMID τύπου ICS200/60 του ΚΕΠΑΘΜ" (28/09/2018)
Προκήρυξης που αφορά την προμήθεια πινακίδων ΚΟΚ Δήμου Αλεξάνδρειας (28/09/2018)
Περίληψη διακήρυξης που αφορά τη διενέργεια Ηλεκτρονικής Ανοιχτής Διαπραγμάτευσης για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (26/09/2018)
Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου με αριθμό Διακήρυξης 22/2018 για τις ανάγκες στέγασης της 1ης Τ.ΟΜ.Υ. (Δυτικής Μακεδονίας), στο Δήμο Κοζάνης, αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας (26/09/2018)
Διενέργεια ανοιχτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού, που αφορά στην προμήθεια «Τροφίμων των κλιμάκων του ΓΚΤΕΔ και λοιπών ειδών συσσιτίου για κάλυψη αναγκών των Μονάδων της» (25/09/2018)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων "Εκτέλεση Οδοντοτεχνικών Εργασιών" για τις ανάγκες της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (25/09/2018)
Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33670000-7, «Φάρμακα παθήσεων αναπνευστικού συστήματος», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα οχτώ ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (63.588,39 €) (21/09/2018)
Διακήρυξη ΠΜΔ προμήθειας Αναλωσίμων έγχυσης και Συσκευών μετάγγισης αίματος (21/09/2018)
2η επαναληπτική περίληψη διακήρυξης, που αφορά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (21/09/2018)
Συνοπτικός διαγωνισμός, υπ’ αριθμ’: 119/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV: 33692100-8, «Διαλύματα έγχυσης », συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα ευρώ (54.780,00 €) (21/09/2018)
Χειρουργικές Γάζες» CPV:33141119-7, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ (27.970,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ (21/09/2018)
Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ [ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ] (21/09/2018)
Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών κάβας, για τις ανάγκες των κυλικείων - ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων - Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας (21/09/2018)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΝΕΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 51/2018 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) (21/09/2018)
Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού και τριετή συντήρηση / τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων γραφείου των οργανικών μονάδων της Υ.Π.Α. (21/09/2018)
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (Δ.01/18) για την Προμήθεια Ελαιόλαδου (Εξαιρετικά Παρθένου) και Ηλιέλαιου, προς Κάλυψη Αναγκών 111 Πτέρυγας Μάχης (21/09/2018)
Διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας (20/09/2018)
Διαγωνισμός για την “Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια ανταλλακτικών” (20/09/2018)
Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος: Η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια 32 φλόγιστρων, 32 kit μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου και ph και 32 φορητών θερμομέτρων, για τον έλεγχο ποιότητας νερού και δειγματοληψιών για 32 Κ.Υ., αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (19/09/2018)
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια 5 αυτόματων φορητών απινιδωτών, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας (19/09/2018)
Περίληψη διακήρυξης για τη διενέργεια Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου, για τις ανάγκες στέγασης της 11ης Τ.ΟΜ.Υ. (Κεντρικής Μακεδονίας), στο Δήμο Βέροιας, αρμοδιότητας 3ης Υ.Πε Μακεδονίας (18/09/2018)
Επαναληπτική πρόσκληση ενδιαφέροντος: Η Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας), προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια 32 φλόγιστρων, 32 kit μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου και ph και 32 φορητών θερμομέτρων, για τον έλεγχο ποιότητας νερού και δειγματοληψιών για 32 Κ.Υ., αρμοδιότητας της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας) (14/09/2018)


  ‹‹   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ›› 
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Κατάλογος Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικός Οδηγός
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ
www.agro-polis.eu - Κέντρο Αγροτικής Καινοτομίας
Δι@ύγεια - διαφάνεια στο κράτος