Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ

Ανακοίνωση Διενέργειας Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. Δ. 38/22 της ΥΠ/ΠΑ

 

Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας
Τμήμα Προκήρυξης Διαγωνισμών
Τηλ. 210-8705010-3-5
Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ Δ.38_22