Ανακοίνωση Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργων του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη ASECNA

Ανακοίνωση Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάληψη έργων του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπλοΐας στην Αφρική και τη Μαδαγασκάρη ASECNA

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.