ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 

Επισυνάπτονται προκηρύξεις πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων  των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, καθώς και μία (1) ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης.

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία: