ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίoυ επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,Παπάγος στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίoυ επί των οδών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε,Παπάγος στο οποίο στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: