Που μπορείτε να απευθυνθείτε για...

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ - ΤΙΤΛΩΝ

Υπουργείο Ανάπτυξης - Γενική Γραμματεία Εμπορίου - Εμπορική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

210 3833338

ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΩΝ

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

210 6183500

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ LEASING

Εμπορικές Τράπεζες

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ FRANCHISING

Σύνδεσμος Franchise της Ελλάδος

210 3234620

ΑΔΕΙA ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΑΕΠΙ - Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Αντιπρόσωπος Ν. Ημαθίας)

23310 71077

6944597516

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ

Επιμελητήριο Ημαθίας

23310 24734

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Επιμελητήριο Ημαθίας

23310 24734

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Επιμελητήριο Ημαθίας
Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων

23310 24734

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Πρωτοδικείο, Επιμελητήριο Ημαθίας
Τμήμα Εμποροβιομηχανικών & Επαγγελματοβιοτεχνικών Θεμάτων

23310 24734

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Νομαρχία Ημαθίας

23310 27960, 73877

Περιφερειακή Διοίκηση Ν. Ημαθίας

23310 75064