Βιογραφικό Σημείωμα Προέδρου Επιμελητηρίου Ημαθίας

Ο Ν. Ουσουλτζόγλου του Προδρόμου γεννήθηκε το 1952 και απεφοίτησε από την Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσ/νίκης στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων το 1974.

Από το 1977 ανέλαβε τα ηνία της οικογενειακής επιχείρησης στην οποία εργαζόταν από παιδί (εκ/στήρια βάμβακος).

Από το 1983 είναι μέλος της διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ημαθίας σαν Αντιπρόεδρος ή Γραμματέας και σήμερα είναι Πρόεδρος.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (λόγω σπουδών).

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης εκκοκιστών και εξαγωγέων βάμβακος από το 1982 έως το 1990 και αντιπρόεδρος της από το 1990 έως και σήμερα.

Χρημάτισε επί 10ετία σύμβουλος στον Οργανισμό Βάμβακος και Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Βέροιας.

Επίσης είναι αντιπρόεδρος στην Συμβουλευτική Επιτροπή Βάμβακος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1985 έως και σήμερα.

Ήταν πρόεδρος στον Α.Σ. Φίλιππος Βέροιας από το 1984 έως το 1997.

Μιλά 3 ξένες γλώσσες (Αγγλικά – Γαλλικά – Τούρκικα).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Είδος Διοικητικού Σώματος Ιδιότητα Έναρξη Λήξη
Διοικητική Επιτροπή Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Ε. 12/01/1983 03/02/1988
Διοικητικό Συμβούλιο Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 12/01/1983 06/12/1987
Διοικητική Επιτροπή Γενικός Γραμματέας Δ.Ε. 03/02/1988 15/12/1993
Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. 03/02/1988 21/11/1993
Διοικητική Επιτροπή Γενικός Γραμματέας Δ.Ε. 15/12/1993 21/01/1998
Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. 15/12/1993 30/11/1997
Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. 21/01/1997 09/12/2001
Διοικητική Επιτροπή Γενικός Γραμματέας Δ.Ε. 21/01/1998 23/01/2002
Τμήμα Βιομηχανικό Μέλος Τμήματος 21/01/1998 09/12/2001
Διοικητική Επιτροπή Γενικός Γραμματέας Δ.Ε. 23/01/2002 19/06/2006
Διοικητικό Συμβούλιο Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. 23/01/2002 04/06/2006
Τμήμα Βιομηχανικό Μέλος Τμήματος 23/01/2002 19/06/2006
Διοικητική Επιτροπή Πρόεδρος Δ.Ε. 19/06/2006
Διοικητικό Συμβούλιο Μέλος Δ.Σ. 19/06/2006
Τμήμα Βιομηχανικό