Βράβευση μελών ΣΕΒΕ στο Διαγωνισμό ΣΕΒ – Εurobank EFG «Η Ελλάδα καινοτομεί!»

Βράβευση μελών ΣΕΒΕ στο Διαγωνισμό ΣΕΒ – Εurobank EFG «Η Ελλάδα καινοτομεί!»

Την ιδιαίτερη ικανοποίησή του εκφράζει ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος για τη βράβευση των επιχειρήσεων μελών του, «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ», «ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ» και ΕΚΕΤΑ, καταλαμβάνοντας τρεις από τις συνολικά τέσσερις διακρίσεις, στον πρόσφατο διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας  «Η Ελλάδα Καινοτομεί!», που διοργάνωσαν από κοινού ο ΣΕΒ και η Eurobank EFG.

Το Α΄ Βραβείο Καινοτομίας δόθηκε στην ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  με επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Μανασσή Μήτρακα για το «AquAsZero»: ένα κοκκώδες στερεό υλικό, που απομακρύνει το αρσενικό (τρισθενές και πεντασθενές) από το πόσιμο νερό, με χαμηλό κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα. Στην εν λόγω ομάδα συμμετείχε μία μόνο ελληνική επιχείρηση, η «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, της οποίας Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ Δρ. Κυριάκος Λουφάκης. Το υλικό συνιστά αποτέλεσμα έργου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος FP7 και στο οποίο η «ΛΟΥΦΑΚΗΣ ΧΗΜΙΚΑ» υπήρξε επικεφαλής, αποκτώντας μάλιστα κατ' αποκλειστικότητα τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Το Α΄ Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας δόθηκε στην ερευνητική ομάδα της εταιρίας «ΡΕΗΚΑΠ ΑΕ» (RAYCAP), με έδρα το Μαρούσι και Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Κωνσταντίνο Αποστολίδη, μέλος επίσης του ΣΕΒΕ, για το «Σύστημα υψηλών προδιαγραφών για προστασία σύγχρονων ηλεκτρονικών συσκευών ή διατάξεων από κρουστικές υπερτάσεις του ηλεκτρικού δικτύου». Η εταιρία είναι αμιγώς εξαγωγική (ποσοστό εξαγωγών άνω του 90% των πωλήσεων) και έχει επενδύσει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων.

Το Β΄ Βραβείο Καινοτομίας απονεμήθηκε στην ερευνητική ομάδα (επικεφαλής κα Στέλλα Μπεζεργιάννη) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, μέλος του ΣΕΒΕ, με Πρόεδρο τον Καθηγητή Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο για την «Παραγωγή Βιοντίζελ Δεύτερης Γενιάς από Καταλυτική Υδρογονοεπεξεργασία Τηγανέλαιων». Το ΕΚΕΤΑ είναι ερευνητικό κέντρο, ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη ΓΓΕΤ στο οποίο λειτουργούν σήμερα έξι  ερευνητικά Ινστιτούτα.

Ο ΣΕΒΕ εκφράζει και δημόσια τα θερμά συγχαρητήρια στα μέλη του για τη σημαντική διάκρισή τους και εύχεται κάθε επιτυχία στο μέλλον, σημειώνει δε ότι διακρίσεις όπως αυτές επιβεβαιώνουν τις θέσεις του ΣΕΒΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Ελλάδα, άλλωστε, χρειάζεται σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, για να εξέλθει από την κρίση, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που συμβάλλουν στη διεθνοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων. Για την επίτευξη αυτού του στόχου απαιτείται μια στρατηγική ανάπτυξης και στήριξης της έρευνας και καινοτομίας που θα θεμελιώνεται στη διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης και την αξιοποίηση των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων, στην εξωστρέφεια και τον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας με προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας. Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας στο εξωτερικό που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο έχει κλονιστεί σημαντικά.

Τέλος ο ΣΕΒΕ χαιρετίζει την πρωτοβουλία των συνδιοργανωτών, ΣΕΒ και EUROBANK EFG, για  τη διοργάνωση του διαγωνισμού εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας και εκφράζει την επιθυμία να αποτελέσει θεσμό αλλά και να βρει μιμητές, με στόχο την αναγνώριση και προβολή ανάλογων αξιέπαινων έργων που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση από επιχειρήσεις, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα.

Πηγή: ΣΕΒΕ