ΔΕΛΤΙΟ ΕΒΕΑ 26 Ιουλίου 2011

 

  • ΑΥΤΟΦΩΡΟ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ

Από τη Δευτέρα 1η Αυγούστου, 900.000 οφειλέτες του Δημοσίου καλούνται να μπουν στην ειδική ρύθμιση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών του. Σε άλλη περίπτωση, θα έρθουν αντιμέτωποι με μέτρα που προβλέπουν αυτόφωρο ή φυλάκιση για όσους χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ. Οι οφειλέτες έχουν τελευταία ευκαιρία να υπαχθούν στη ρύθμιση εξόφλησης χρεών προς το Δημόσιο, χωρίς να χρειαστεί να καταβάλουν το σύνολο των δόσεων από τον Οκτώβριο του 2010. Θα καταβάλουν μόνο μία δόση με την υποβολή της αίτησης και το υπόλοιπο ποσό της οφειλής μπορούν να το εξοφλήσουν μέχρι και σε 36 μηνιαίες δόσεις και με εκπτώσεις στις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως και 90%.

  • ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ: ΠΤΩΣΗ 21,6% ΤΟ ΜΑΙΟ

Πτώση 21,6% παρουσίασε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς τα πετρελαιοειδή, το Μάιο 2011 και διαμορφώθηκε στα 1.384,2 εκατ. ευρώ από 1.764,6 εκατ. ευρώ που ήταν τον ίδιο μήνα του 2010. Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, χωρίς τα πετρελαιοειδή, κατά το μήνα Μάιο 2011 διαμορφώθηκε στο ποσό των 2.732,0 εκατ. ευρώ έναντι 2.925,7 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2010 παρουσιάζοντας μείωση 6,6%. Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 1.347,8 εκατ. ευρώ έναντι 1.161,1 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 16,1%. Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου 2011, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, χωρίς πετρελαιοειδή, διαμορφώθηκε σε 7.219,7 εκατ. ευρώ έναντι 10.452,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 30,9%. Η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων, χωρίς πετρελαιοειδή, κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου- Μαΐου 2011 διαμορφώθηκε σε 13.523,4 εκατ. ευρώ έναντι 16.038,6 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας μείωση 15,7%. Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών ανήλθε στο ποσό των 6.303,7 εκατ. ευρώ έναντι 5.585,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2010, παρουσιάζοντας αύξηση 12,9%.

Πηγή: ΕΒΕΑ