Διαγωνισμός για την Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας

Διαγωνισμός για την Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων  – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας

 

Η ΧΧ Τεθωρακισμένη Μεραρχία (Καβάλα) θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, που θα αφορά στην:

 «Μίσθωση χώρου για την εγκατάσταση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τις ανάγκες των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων  – Στρατιωτικών Καταστημάτων ΠΕ Δράμας -Καβάλας»

Συνημμένα η υπ’ αριθ. 01/2021 προκήρυξη (περίληψη της αντίστοιχης διακήρυξης) και το σχετικό κείμενο που αφορά στον εν λόγω διαγωνισμό.

Σχετικά Αρχεία: