Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες Συσσιτίου των Μονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας»

Διαγωνισμός για την προμήθεια «Ειδών Κυλικείου για τις Ανάγκες Συσσιτίου των Μονάδων που εδρεύουν στη Φρουρά Βέροιας – Αλεξάνδρειας – Νάουσας»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: