Διαγωνισμός για την Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης για το 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Το τμήμα προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την Προμήθεια Κουτιών Αποστείρωσης Εργαλείων για Κλιβάνους Ατμού για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας. (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 176975). Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ