Διαγωνισμός, για την προμήθεια 1 αυτόματου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου 1.300 συνδρομητών με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

Διαγωνισμός, για την προμήθεια 1 αυτόματου ψηφιακού τηλεφωνικού κέντρου 1.300 συνδρομητών με σκοπό την κάλυψη αναγκών του 401 ΓΣΝΑ

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: