Διαγωνισμός για την υλοποίηση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής

Διαγωνισμός για την υλοποίηση των υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης – πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας, ενεργητικής και παθητικής

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: