Διαγωνισμoί στην Π.Γ.Δ.Μ.

Σας ενημερώνουμε ότι όπως μας πληροφόρησε το Γραφείο Προξενικών, Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Π.Γ.Δ.Μ. στην Θεσσαλονίκη, η κυβέρνηση της Π.Γ.Δ.Μ. προκήρυξε διαγωνισμό που αφορά στην πώληση της  κρατικής εταιρίας  Drusto Fabrika za sinski vozila VELES DOOEL Veles (railway vehicles maintenance and production).

Επίσης, όπως μας πληροφόρησε το ανωτέρω Γραφείο, σας ενημερώνουμε ότι η κυβέρνηση της Π.Γ.Δ.Μ. προκήρυξε διαγωνισμό που αφορά στην πώληση της κρατικής εταιρίας 11 Oktomvri-Eurokompozit AD Prilep (production of military and law enforcement equipment).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ανωτέρω διαγωνισμούς oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με:

Ministry of Economy
Juri Gagarin No 15, Skopje
tatijana.sokoloski@economy.gov.mk
rexhep.ademi@economy.gov.mk
Tel. +389 2 3093 424
Fax. +389 2 3084 472