Διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα «Σχεδιασμός και εξειδίκευση δράσεων αξόνων καινοτομίας»

Πρόσκληση για συμμετοχή σε διαδικτυακά εργαστήρια με θέμα «Σχεδιασμός και εξειδίκευση δράσεων αξόνων καινοτομίας για την επόμενη Προγραμματική περίοδο (ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2021-2027), στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου επιχειρηματικής ανακάλυψης»

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Αυτοτελής Δ/νση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, σας προσκαλούν στον πρώτο κύκλο Θεματικών Εργαστηρίων, με σκοπό τη διερεύνηση και καταγραφή των προσδοκιών του οικοσυστήματος καινοτομίας της περιοχής, αλλά και των προτάσεών του για την ενίσχυση της θέσης της περιφερειακής οικονομίας ως προς τις επιδόσεις της καινοτομίας, παραγωγικότητας και εξωστρέφειας. Τα εργαστήρια θα υλοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης το ερχόμενο διάστημα 28.01.2021 έως 25.02.2021 και ώρα 12.30 μ.μ., στις προτεινόμενες θεματικές περιοχές: Διατροφή 2030, Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Βιομηχανίας, Κυκλική Οικονομία, Υγεία, Δημιουργικό-Καινοτόμο Marketing & Branding.

Τα πέντε εργαστήρια αποτελούν μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού των δράσεων για τους άξονες καινοτομίας της προγραμματικής περιόδου 2021–2027 και αποτελούν συνέχεια της ευρείας και ανοικτής συμμετοχικής διαδικασίας, που ενεργοποίησε η ΠΚΜ από το 2013 και εφαρμόζει σε διαρκή βάση. Μέσω των Εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP), κατέστη δυνατή η αποτύπωση των θέσεων και προτάσεων των συμμέτοχων φορέων της επιχειρηματικής, καθώς και της επιστημονικής κοινότητας, που αποτυπώθηκαν στην περιφερειακή Στρατηγική της Καινοτομίας (Έξυπνη Εξειδίκευση – RIS3 2014-2020), ενώ το ίδιο προσδοκάται και μέσω του νέου κύκλου για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Κατά τη διάρκεια των Διαδικτυακών Εργαστηρίων θα διερευνηθούν μέσω ψηφιακών διαδραστικών εργαλείων, οι παράγοντες που θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη στόχευση, την οποία επιδιώκει η ΠΚΜ για την επερχόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.