Διακήρυξη διαγωνισμού για παραχώρηση γεωλογικής εξερεύνησης Μεταλλικών Ορυκτών Πηγών στην Π.Γ.Δ.Μ.

Διαγωνισμός για παραχώρηση γεωλογικής εξερεύνησης μεταλλικών ορυκτών πηγών στην Π.Γ.Δ.Μ.

Περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο…