Διδακτορική έρευνα με θέμα ” Στρατηγικές διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 από μικρομεσαίες επιχειρήσεις”

Ο Υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Βέργος Στέργιος, αιτήθηκε την συμμετοχή των μελών του Επιμελητηρίου στην έρευνα του με θέμα ” Στρατηγικές διαχείρισης των συνεπειών της πανδημίας Covid-19 από μικρομεσαίες επιχειρήσεις”.

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και παρακαλώ να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις . Η συλλογή των πληροφοριών θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιστημονικού λόγους.  Η διάρκεια συμπλήρωσης είναι λιγότερο από πέντε λεπτά.

 

Παρακάτω θα βρείτε το Link για το ερωτηματολόγιο

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScup1h5NYf4wiAw30w_M8_FcYWP7_foCIBFaaAt6wkEdrCIKg/viewform?usp=sf_link