Διοργάνωση Διεθνούς Εκθέσεως “International Fair of Havana-FIHAV 2022” (Αβάνα, 14-18.11.2022)

Διοργάνωση Διεθνούς Εκθέσεως “International Fair of Havana-FIHAV 2022” (Αβάνα, 14-18.11.2022)

 

Σας προωθούμε, συνημμένως, έγγραφό μας με ΑΠ 42631/25.07.2022 σχετικά με το εν θέματι αντικείμενο

 

Με εκτίμηση,

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr

 

2022_42631_ΚΟΥΒΑ_ International Fair of Havana (1)