Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τη ζάχαρη και τα παράγωγα του ζαχαροκάλαμου “Diversification 2022” (Αβάνα, 20-24.6.2022)

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για τη ζάχαρη και τα παράγωγα του ζαχαροκάλαμου “Diversification 2022” (Αβάνα, 20-24.6.2022)

 

Αξιότιμες/οι,

Σας προωθούμε, συνημμένως, έγγραφό μας με ΑΠ 31091/1.6.2022 και τέσσερα συνημμένα αρχεία σχετικά με το εν θέματι Διεθνές Συνέδριο και παρακαλούμε για ενημέρωση των μελών σας.

Με εκτίμηση,

2022_31091_ΚΟΥΒΑ_International Congress on Sugar and Cane Derivatives anuncio 2 Anuncio 6 español anuncio ingles final5ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr