Διοργάνωση 6ου επιχειρηματικού forum Ε.Ε.-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, (Βρυξέλλες, 24.11.2022)

Διοργάνωση 6ου επιχειρηματικού forum Ε.Ε.-Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, (Βρυξέλλες, 24.11.2022)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Β1 Διεύθυνση
Σχεδιασμού Εξωστρέφειας
και Συντονισμού Φορέων Εξωστρέφειας

Ζαλοκώστα 10
106 71 Αθήνα
Τηλ:  210-368 2841
email: db1@mfa.gr

ZA10_501_B8_2022_10_24_13_08_08_053

ZA10_501_B8_2022_10_24_13_08_33_358