ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 8ης ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

Αγαπητοί,

σας αποστέλλουμε συνημμένα: α) επιστολή – πρόσκληση του Δημάρχου Αρταίων κ. Τσιρογιάνη Χρήστου και του προέδρου της Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΔΑΕ ΟΤΑ) κ. Γαλάνη Παναγιώτη 2) πληροφοριακό υλικό και έντυπα δήλωσης συμμετοχής για την 8η Πανελλήνια Έκθεση Άρτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 27 Σεπτεμβρίου έως 3 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Άρτας “Κώστας Βάγιας”. Παρακαλούμε για την κοινοποίησή τους στα μέλη σας, προκειμένου να λάβουν έγκαιρα γνώση για την διοργάνωση της 8ης Πανελλήνιας Έκθεσης Άρτας. Δηλώσεις Συμμετοχής μέχρι Παρασκευή 09/09/2022. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία – Αποστολόπουλος Νικόλαος, Αρταίων Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, τηλ. 2681078840, 6972325046, e-mail: adaeota@outlook.com.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ