Εκθέσεις

Νέα πρωτοβουλία του ΟΠΕ “greek building materials” & “greek building services”
Ο ΟΠΕ στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό, παρουσίασε και υλοποιεί τη νέα πρωτοβουλία – στρατηγική “greek building materials” & “greek building services” , η οποία αφορά μεταξύ των άλλων, τα δομικά υλικά, το μάρμαρο, τα προϊόντα αλουμινίου, τον εξοπλισμό κτιρίων, την κατασκευή και τα συναφή με τον τομέα βιομηχανικά προϊόντω και υπηρεσίες, με στόχο την συνολική προώθηση των προϊόντων στις αγορές προτεραιότητας στο πλαίσιο της εξαγωγικής πολιτικής της χώρας που χαράζει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Ενημέρωση σχετικά με την ανωτέρω πρωτοβουλία, υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕ (www.hepo.gr), μέχρι την έναρξη λειτουργίας του αντίστοιχου δικτυακού τόπου.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι για την υλοποίηση του νέου στρατηγικού σχεδίου έχει δημιουργηθεί ειδική ομάδα, στην Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, (υπέυθυνη κα Β. Καλαμάρα, τηλ. 210 9982107, e-mail: kalamara@hepo.gr) όπου μπορείτε να απευθύνεστε για οποιοαδήποτε πληροφορία.