ενημέρωση για την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Euroclusters for Europe’s recovery»

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα,

Ακολουθεί ενημέρωση για την πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Euroclusters for Europes recovery» (ID: SMP-COSME-2021-CLUSTER-01) που αφορά το σύνολο των βιομηχανικών οικοσυστημάτων της ΕΕ, συμπεριλαμβανόμενου του τουρισμού.

Για την εξυπηρέτηση της επικαιροποιημένης βιομηχανικής στρατηγικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε τριάντα διατομεακές, διεπιστημονικές, και διευρωπαϊκές στρατηγικές Πρωτοβουλίες (Joint Cluster Initiatives) με την ονομασία «Euroclusters» https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/joint-cluster-initiatives-euroclusters-europes-recovery_en. Οι συνεργατικοί σχηματισμοί (cluster) είναι περιφερειακά οικοσυστήματα συνδεδεμένων βιομηχανικών τομέων και ικανοτήτων που καλύπτουν μεγάλο εύρος διαβιομηχανικών αλληλεξαρτήσεων.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας των Συνεργατικών Σχηματισμών (European Cluster Collaboration Platform) έχει καταγράψει περισσότερους από 1.200 συνεργατικούς σχηματισμούς. Μπορείτε να τους βρείτε, κατά βιομηχανικό οικοσύστημα, στον σύνδεσμο: https://clustercollaboration.eu/in-focus/industrial-ecosystems.

Οι στόχοι της πρόσκλησης καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές:

·         Δίκτυο για την ανθεκτικότητα, για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των βιομηχανικών οικοσυστημάτων της ΕΕ, με την ανάπτυξη της διασύνδεσης των αλυσίδων αξίας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά,

·         Καινοτομία για στρατηγική αυτονομία, για την οικοδόμηση ικανότητας στα κρίσιμα πεδία του ανεφοδιασμού και των τεχνολογιών των οικοσυστημάτων,

·         Υιοθέτηση διαδικασιών και τεχνολογιών για την ενίσχυση του μετασχηματισμού στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία,

·         Κατάρτιση για την επανεκπαίδευση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς και για την προσέλκυση ταλέντων,

·         Άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά για την επιτάχυνση της πρόσβασης στις διεθνείς αλυσίδες αξίας και προμηθειών.

Οι προτάσεις θα πρέπει είτε να εστιάζουν στον τουρισμό, είτε να αφορούν τη γόνιμη ανταλλαγή μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών οικοσυστημάτων, χωρίς εστίαση σε συγκεκριμένο οικοσύστημα.

Κοινό-στόχος: οργανισμοί και δίκτυα συνεργατικών σχηματισμών ή άλλου τύπου οργανισμοί που υποστηρίζουν την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση και την οικοδόμηση της ανθεκτικότητας στην ΕΕ.

Το σύνολο του διαθέσιμου προϋπολογισμού για την υλοποίηση της πρόσκλησης (2021-2024) ανέρχεται στα 42εκ ευρώ.

Η προσεχής Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου, έχει ανακοινωθεί ως Ημέρα Ενημέρωσης για τις Πρωτοβουλίες «Euroclusters for Europes recovery». Για πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο: https://eismea.ec.europa.eu/funding-opportunities/calls-proposals/joint-cluster-initiatives-euroclusters-europes-recovery_en.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται στον σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home. Η προθεσμία λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2021, 16:00 ώρα Ελλάδας.

 

Με εκτίμηση,

Δέσποινα Δαμιανίδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
Υπουργείο Τουρισμού
Λεωφ. Β. Αμαλίας 12, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 210 3736369
Φαξ:  (+30) 210 3736181
e-mail: damianidou_d@mintour.gr