ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΚΜ ΣΤΗΝ ADIFE 2022, ABU DHABI INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2022

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΚΜ ΣΤΗΝ ADIFE 2022, ABU DHABI INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2022

Χαρίκλεια Τσιαμπαλή

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Π.Κ.Μ.

Τμήμα Προβολής Αγροτικών Προϊόντων

26ης Οκτωβρίου 64, 54627 Θεσσαλονίκη

τηλ.: 2313330391

c.tsiampali@pkm.gov.gr, dao@pkm.gov.gr

 

Έντυπο Πρόθεσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ABU DHABI INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2022 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ABU DHABI INTERNATIONAL FOOD EXHIBITION 2022