Ενημερωτική Εκδήλωση στο Επιμελητήριο Ημαθίας για τις Δέσμες Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» και «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ημαθίας διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:

  • Δέσμη Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» (Προϋπολογισμός 300 εκ. ευρώ)
  • Δέσμη Δράσεων: «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» (Προϋπολογισμός 700 εκ. ευρώ)

 τη Δευτέρα  24/04/2023 και ώρα: 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3, 1ος όροφος)

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της κάθε Δράσης από τα στελέχη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ενώ επίσης θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παρευρισκόμενους προς επίλυση αποριών.

Για την καλύτερη ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δούνε μία σύντομη περίληψη των Δράσεων, πατώντας εδώ.

Επισημαίνεται ότι, για τη συμμετοχή τους στις Δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν ανάλογα με  τη Δράση, συγκεκριμένο ελάχιστο αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ειδικότερα:

• Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ: Τρείς (3)
• Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ: Πέντε (5)
• Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής: Ελάχιστος αριθμός ΕΜΕ: Εννέα (9)
• Πράσινη Παραγωγική Επένδυση: Ελάχιστος Αριθμός ΕΜΕ: Δύο (2)
• Πράσινος Μετασχηματισμός: Ελάχιστος Αριθμός ΕΜΕ: Tρεις (3)

 

Για την συμμετοχή τους στην εκδήλωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν (προαιρετικά) τη φόρμα εγγραφής, πατώντας εδώ.

Πρόγραμμα εκδήλωσης  

17:30-18:00: Προσέλευση

18:00-18:10: Χαιρετισμοί

18:10-19:00: Παρουσίαση της Δέσμης Δράσεων: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»  –  Νικόλαος Στράβας, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, Υπ.Δράσης

19:00–19:45: Παρουσίαση της Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» –  Ζωή Μήλη, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, Υπ.Δράσης

19:45–21:00: Ερωτήσεις – Απαντήσεις