Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Ενημερωτική εκδήλωση στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 2.11.2 – «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών» πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2005 στο Επιμελητήριο Ημαθίας από το ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και το Επιμελητήριο Ημαθίας.

s-2_F14895.11.201.jpgΣτην αρχή της εκδήλωσης ο ΣυντονιστήςΔιευθυντής του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ κος Κόκκας Γεώργιος, χαιρέτησε τους παρευρισκομένους και αναφέρθηκε στις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ και στις δυνατότητες χρηματοδότησης που παρέχονται στους επιχειρηματίες μέσα από τα διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα.

Ακολούθησε η εισήγηση της κας Χριστίνας Παπαποστόλου , Στέλεχος του Ε.Φ.Δ. ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σχετικά με την Δράση 2.11.2 του ΕΠΑΝ.

Όπως αναφέρθηκε, η συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που έχουν κλείσει τρία χρόνια λειτουργίας , απασχολούν από 1 έως 9 άτομα προσωπικό και ο τζίρος τους προέρχεται πάνω s-2_F14925.11.202.jpgαπό 50 % από την παροχή υπηρεσιών με εξαίρεση τα συνεργεία αυτοκινήτων που ο τζίρος τους πρέπει να προέρχεται πάνω από 25 % από την παροχή υπηρεσιών . Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 14η Οκτωβρίου 2005.

Μετά το τέλος της παρουσίασης δόθηκαν απαντήσεις στα ερωτήματα των παρευρισκομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ημαθίας ( μέλος του ΕΦΔ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ) και το Τοπικό Γραφείο Στήριξης του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ στο Ν. Ημαθίας , Κεντρικής 3 -Βέροια , τηλ: 23310-75946 (αρμόδιος , Κ. Τσακιρίδης ).