Ενημερωτικό δελτίο Ολλανδίας

Ενημερωτικό δελτίο Ολλανδίας

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Τηλ. +31 (0) 70 3561199
Email: ecocom-hague@mfa.gr
www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/855

Newsletter September 2022