Επίσκεψη εκπροσώπων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στα γραφεία της ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42, 105 63

                                                                                              

Αθήνα, 14 Ιουλίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Επίσκεψη εκπροσώπων της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στα γραφεία της ΕΣΕΕ»

Πραγματοποιήθηκε χθες 13 Ιουλίου συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Προέδρου κ. Βασίλη Κορκίδη, του Γ.Γ. κ. Γιώργου Καρανίκα και μελών του Δ.Σ. της ΕΣΕΕ.  Από την πλευρά της Επιτροπής συμμετείχαν ο κ. Άρης Περουλάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Επικοινωνίας / Εταιρικής Σχέσης & Δικτύων Πληροφόρησης και η κα Monika Ekstrom Προϊσταμένη Τμήματος Αναφορών για Πολιτικά Θέματα & Πολιτικής Ανάλυσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του κύκλου επαφών της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με κοινωνικούς φορείς, με στόχο τη συγκέντρωση προτάσεων, πάνω στις οποίες θα βασιστεί η κατάρτιση του Σχεδίου Εργασίας για το έτος 2012. Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στη συστηματοποίηση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΣΕΕ και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και τις δυνατότητες απευθείας προώθησης έργων για χρηματοδότηση από την Ε.Ε. Επίσης, η ΕΣΕΕ επέδωσε υπομνήματα και επιστολές που απεστάλησαν σε αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ. όπως:

Yπόμνημα ΕΣΕΕ προς τη Γ/Δ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών για την ερμηνεία του άρθρου 14 της Οδηγίας Υπηρεσιών που αφορά στο Υπαίθριο Εμπόριο.

Παρατηρήσεις ΕΣΕΕ επί της πρότασης ψηφίσματος του ΕΚ για «Μια πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη λιανική αγορά».

Υπόμνημα ΕΣΕΕ στο σχέδιο Πράσινης Βίβλου για το μέλλον του ΦΠΑ.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου υπέβαλε μια σειρά προτάσεων που αφορούν στο ζήτημα της φορολογίας επιχειρήσεων και νοικοκυριών, στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς καθώς και στη χρηματοδότηση – ρευστότητα  των επιχειρήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης επεσήμανε στους αντιπροσώπους της Επιτροπής τη δεινή θέση στην οποία έχει περιέλθει το ελληνικό εμπόριο και ανέδειξε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜμεΕ στη χώρα, καθώς και τον πολύ σημαντικό ρόλο τους για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Επίσης, τόνισε ότι η αύξηση της κοινοτικής συμμετοχής και η μείωση της εθνικής  συμμετοχής θα βοηθήσει την υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης, ενώ ειδική αναφορά έγινε στον ενεργό θεσμό του «ευρωομολόγου έργων» με την εγγύηση της ΕΤΕπ, το οποίο μπορεί να προσφέρει αναπτυξιακή στήριξη στη χώρα μας.

Για την ΕΣΕΕ, η γνωστοποίηση των θεμάτων του ελληνικού εμπορίου και σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι βασική προτεραιότητα στο βαθμό που πλέον το μεγαλύτερο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την οικονομική πολιτική λαμβάνεται στις Βρυξέλλες.

Πηγή: ΕΣΕΕ