Επιχειρηματικό κλίμα και προσδοκίες στη Βαυαρία (2009).

Επιχειρηματικό κλίμα και προσδοκίες στη Βαυαρία (2009).

Α.ΓΕΝΙΚΑ

Το επιχειρηματικό κλίμα στο κρατίδιο της Βαυαρίας έχει επιδεινωθεί δραματικά από την αρχή του τρέχοντος έτους. Το ποσοστό των εταιρειών που είναι δυσαρεστημένες με τις επιχειρηματικές τους συναλλαγές έχει αυξηθεί από το 25% στην αρχή του έτους στο 37% τον Ιούνιο τ.ε. Ικανοποιημένο από την εξέλιξη των συναλλαγών εμφανίζεται μόνο το 17% των εταιρειών ενώ το 46% εκφράζεται μάλλον απαισιόδοξα. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι για τους επόμενους μήνες του έτους αρκετές εταιρείες εκφράζονται λιγότερο απαισιόδοξα. Το ποσοστό των εταιρειών που εκτιμά ότι θα υπάρξει βελτίωση του κλίματος στο μεσοπρόθεσμο μέλλον αυξήθηκε από το 11% στο 15%. Περίπου το ήμισυ αυτών κρίνει ότι η κατάσταση θα παραμείνει αμετάβλητη, ενώ οι απαισιόδοξες επιχειρήσεις μειώθηκαν από το 42% στην αρχή του έτους στο 35% τον Ιούνιο τ.ε. Η εξέλιξη βέβαια αυτή δεν σηματοδοτεί το τέλος της ύφεσης αλλά μπορεί να αποτελέσει όμως το τέλος της πτωτικής πορείας της βαυαρικής οικονομίας.

Β. Κλάδος Βιομηχανίας

Τις περισσότερες δυσκολίες κατά την παρούσα οικονομική κρίση αντιμετωπίζει η βιομηχανία. Το 75% των βαυαρικών εταιρειών έχει μειώσει τις παραγγελίες του από το εσωτερικό και το εξωτερικό με αποτέλεσμα τα 2/3 των επιχειρήσεων να παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα στα αποθέματά τους. Το 52% των επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα μείωσης της παραγωγής και το 50% των επιχειρηματιών εκφράζεται δυσαρεστημένο με το γενικότερο οικονομικό κλίμα (μόνο το 11% δηλώνει ικανοποιημένο).
Από την άλλη πλευρά οι εκτιμήσεις  για το βιομηχανικό τομέα της οικονομίας είναι θετικές και αναφέρουν ότι θα υπάρξει  σχετική σταθεροποίηση στους επόμενους μήνες. Το ποσοστό των απαισιόδοξων μειώθηκε στο 37% (από 50%) ενώ αντίστοιχα το ποσοστό των αισιόδοξων αυξήθηκε στο 15% (από 8%). Έτσι η βαυαρική βιομηχανία αυτή τη χρονική περίοδο εξελίσσεται σταθεροποιητικά και οι προβλέψεις είναι πιο αισιόδοξες. Παρά ταύτα αρνητική τάση επικρατεί στον τομέα της απασχόλησης και των επενδύσεων. Το 47% (από 40) των επιχειρήσεων προγραμματίζει απολύσεις  ανθρώπινου δυναμικού και μόνο το 49% (από 56%) προτίθεται να διατηρήσει αυτό στα σημερινά του επίπεδα. Επίσης το 53% (από 46%) σκοπεύει να μειώσει και τον ρυθμό επενδύσεων. Καμία νέα επένδυση δεν προβλέπεται για το 8% των εταιρειών, ενώ νέες επενδύσεις προγραμματίζει μόνο το 12%.                   

Γ. Κατασκευαστικός κλάδος

Οι κατασκευαστικές εταιρείες εκτιμούν ότι το κλίμα στο κλάδο τους παραμένει αρνητικό από την αρχή του τρέχοντος έτους: Το 18% αυτών αισθάνεται  ικανοποιημένο από την πορεία των συναλλαγών τους, το 59% είναι πολύ λιγότερο ικανοποιημένο και το 23% είναι λίγο έως πολύ δυσαρεστημένο.
Ο κατασκευαστικός τομέας αντιμετώπισε τα σοβαρότερα προβλήματα σε σχέση με άλλους κλάδους.  Το 84% των εταιρειών δήλωσε ότι οι οικοδομικές τους δραστηριότητες μειώθηκαν γεγονός που οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό  στη φετινή βαρυχειμωνιά που έπληξε τη Βαυαρία.
Οι αναθέσεις έργων έχουν μειωθεί σημαντικά. Συγκεκριμένα στο τομέα των δημοσίων έργων η οικοδομική δραστηριότητα  μειώθηκε για το 40% των εταιρειών και αυξήθηκε μόνο για το 20% αυτών. Οι κατασκευές ιδιωτικών κατοικιών μειώθηκαν για το 55% των εταιρειών, ενώ αντίστοιχα αυξήσεις παρατηρήθηκαν μόνο για το 9% αυτών.
Για τους επόμενους μήνες αναμένεται μία μικρή  βελτίωση της οικοδομικής δραστηριότητας.
 
Δ. Επιχειρηματικές επενδύσεις και απασχόληση

Οι βαυαρικές επιχειρήσεις αυτό το διάστημα προγραμματίζουν λιγότερες  επενδύσεις και χαμηλότερο επίπεδο απασχόλησης. Συγκεκριμένα το 41% αυτών(53% στο κλάδο της βιομηχανίας) προγραμματίζει μειωμένη επενδυτική δραστηριότητα και μόνο ένα 13% συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του.
Σε αντίθεση με τον επενδυτικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, το 59% των επιχειρήσεων επιθυμεί να διατηρήσει το εργατικό δυναμικό του στα σημερινά  επίπεδα. Το 32% υπολογίζει σε μία μείωση αυτού και το 6% σκοπεύει αύξηση. Από την εξέλιξη αυτή διακρίνεται ότι πολλά από τα μέτρα στην απασχόληση που έλαβε η Κυβέρνηση για την καταπολέμηση της ανεργίας, όπως π.χ το μειωμένο ωράριο εργασίας, έχουν αρχίσει να  αποδίδουν καρπούς.

Ε. Χονδρεμπόριο

Οι βαυαροί χονδρέμποροι  περιγράφουν στο τελευταίο χρονικό διάστημα το επιχειρηματικό κλίμα στον κλάδο τους με πολύ αρνητικά σχόλια σε σύγκριση με την αρχή του έτους. Το 31% είναι δυσαρεστημένο και μόνο το 16% αισθάνεται ικανοποιημένο. Η βασικότερη αίτια για την τόση αρνητική ψυχολογία ήταν η μεγάλη μείωση του τζίρου τους. Στο 57% των χονδρεμπορικών εταιρειών επήλθε μείωση του τζίρου από συναλλαγές τους με το εσωτερικό και στο 54% από τις  συναλλαγές τους με το εξωτερικό. Αυτό οδήγησε σε αισθητή μείωση των επιδόσεων του κλάδου. Το 36% αισθάνεται απαισιόδοξα και μόνο το 15% αισιόδοξα.  Εξάλλου σε αντίθεση με άλλους τομείς της οικονομίας, στο τομέα αυτό επικρατεί μεγάλη απαισιοδοξία όσον αφορά κυρίως την εξέλιξη του τζίρου. Το 59% των εταιρειών πιστεύει για περαιτέρω χειροτέρευση αυτού, ενώ μόνο το 6% εκτιμά ότι θα αυξηθεί. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, οι χονδρεμπορικές επιχειρήσεις προσαρμόζουν και τα σχέδια τους αναφορικά με το προσωπικό τους. Το 30% προγραμματίζει μείωση του προσωπικού, ενώ το 67% επιθυμεί  να το διατηρήσει σε σταθερά επίπεδα.                   

ΣΤ. Λιανικό εμπόριο

Η κατάσταση που επικρατεί στο λιανικό εμπόριο στη Βαυαρία παραμένει αμετάβλητη. Οι προσδοκίες των εμπόρων τον Ιούνιο τ.ε είναι περίπου στα ίδια χαμηλά επίπεδα του Ιανουαρίου. Το 22% αυτών είναι ικανοποιημένο με τα εμπορικά  αποτελέσματα και το 28% δυσαρεστημένο. Από την άλλη πλευρά, η απαισιόδοξα για το μέλλον του κλάδου και του γενικότερου οικονομικού κλίματος αυξάνεται. Μόνο ένα 12% αναμένει καλυτέρευση των συναλλαγών σε σχέση με το 37% που προβλέπει χειροτέρευση. Τέλος το 31% των εταιρειών προγραμματίζει μείωση προσωπικού και το 64% επιθυμεί να διατηρήσει το επίπεδο του προσωπικού σταθερό.

Ζ. Υπηρεσίες

Ο κλάδος των υπηρεσιών κινείται σταθεροποιητικά. Στην αρχή του έτους, το 32% των βαυαρικών εταιρειών ήταν ικανοποιημένο από τις συναλλαγές του και μόνο το 12% είχε αρνητική άποψη. Τον Ιούνιο τ.ε το ποσοστό που κρίνει την κατάσταση καλή μειώθηκε στο 24% και αυτό που την θεωρεί κακή αυξήθηκε στο 27%. Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι και στον κλάδο των υπηρεσιών το κλίμα έχει χειροτερεύσει, όμως θεωρείται καλύτερο απ’ ότι στους κλάδους της βιομηχανίας και του χονδρεμπορίου. Η σημαντικότερη δραστηριότητα του κλάδου θεωρείται η παροχή υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Και σε αυτόν τον τομέα, το 28% εξακολουθεί να αξιολογεί το  κλίμα  θετικό και το 26%  αρνητικό.
Αναφορικά με τις προσδοκίες, παρατηρείται μια βελτίωση. Το 20% (από 17%) αναμένει θετική εξέλιξη και το 29% (από 32%) αρνητική. Τέλος  το 65% θέλει να διατηρήσει το προσωπικό του και το 23% να προβεί σε μείωση αυτού.