ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018», του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ). Η παρούσα έκθεση αισιοδοξούμε ότι αντικατοπτρίζει το ενδιαφέρον των αναγνωστών για τα θέματα της εργασίας και της απασχόλησης, αναδεικνύοντας επίσης τις πολύ ιδιαίτερες πτυχές τους.

 

 

Η Ετήσια Έκθεση είναι επίσης αναρτημένη στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» – ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

 

 

Στη φετινή έκδοση περιλαμβάνονται Κεφάλαια για τις μακροοικονομικές εξελίξεις, τους μισθούς και την παραγωγικότητα της εργασίας, την αδήλωτη εργασία, τους μετανάστες, την κοινωνική οικονομία και την κοινωφελή εργασία, την επαγγελματική κατάρτιση και τη συμβουλευτική.