Ερευνητικό πρόγραμμα MINERVA στην Ιαπωνία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προθεσμία 27/5/2022
ΘΕΜΑ: Ερευνητικό πρόγραμμα MINERVA στην Ιαπωνία

 

Το MINERVA είναι ένα 6μηνο ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο Ευρωπαίοι και Ιάπωνες εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου Βιομηχανικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας (EU – Japan Centre for Industrial Cooperation) και συμμετέχουν στην ανάλυση πολιτικής και αγοράς οικονομικών και βιομηχανικών θεμάτων ΕΕ-Ιαπωνίας. Η επιλογή των συμμετεχόντων γίνεται από το Κέντρο και αφορά σε επαγγελματίες με αντικείμενο ενδιαφέροντος τις διμερείς σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας και όχι σε σπουδαστές. Για το 2022, το πρόγραμμα έχει διάρκεια από τον Σεπτέμβριο τ.ε. έως τον Φεβρουάριο 2023. Η προθεσμία για αιτήσεις συμμετοχής είναι έως και τις 27 Μαΐου τ.ε.. Παραθέτουμε link με αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, το προφίλ των υποψηφίων, τη διαδικασία επιλογής και τις παροχές που παρέχονται στους επιλεχθέντες: https://www.eu-japan.eu/minerva_programme Το Γραφείο μας παραμένει στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις/διευκρινήσεις: Email: ecocom-tokyo@mfa.gr Τηλ.: +81 3 3404 1195, +81 3 3404 5853