ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογουν σε προϊόντα καφέ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄) »

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 6 «Παράταση προθεσμιών καταβολής φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογουν σε προϊόντα καφέ», του ν.4690/30-5-2020 (ΦΕΚ 104/Α΄) »

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.