Και νέο έγγραφο παρέμβασης του Επιμελητηρίου Ημαθίας προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την απεργία – αποχή των Γεωπόνων. (07/10/2005)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ:
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Διεύθυνση: Κεντρικής 3
Ταχ. Κώδικας: 59100
Πληροφορίες: Ε. Ζευγαροπούλου
Τηλέφωνο: 23310 24734
Fax: 23310 25330
Εmail: chamimat@otenet.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βέροια 7 Οκτωβρίου 2005
Αριθ. Πρωτ. 272

ΠΡΟΣ:
1. κ. Δημήτριο Σιούφα
Υπουργό Ανάπτυξης
Μεσογείων 119
10 192 ΑΘΗΝΑ

Το Επιμελητήριο Ημαθίας παρακολουθώντας την συνέχιση της απεργίας – αποχής των γεωπόνων από τα καθήκοντά τους, επαναλαμβάνει την ανησυχία του για τις επιπτώσεις της στο γενικότερο σύνολο και ιδιαίτερα στην φθίνουσα τοπική οικονομία.

Η μορφή της απεργιακής κινητοποίησης η οποία πραγματοποιείται στις εργάσιμες ημέρες και ως επιλεκτική αποχή από συγκεκριμένα καθήκοντα, μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό πέρα από τις σοβαρότατες οικονομικές συνέπειες σε βάρος των επιχειρήσεων (όπως αθέτηση συμβολαίων, απώλεια πελατών, δυσφήμισή μας στο εξωτερικό κλπ).

Κύριε Υπουργέ,
Προσφεύγουμε και στην δική σας παρέμβαση επειδή εκτιμούμε και στηρίζουμε την προσπάθειά σας για την ΑΝΑΠΤΥΞΗ ως ζητούμενο θεωρώντας ότι οι υπεύθυνοι Κρατικοί και Συνδικαλιστικοί φορείς θα αναλάβουν την ευθύνη τους για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από αυτές της απεργιακές κινητοποιήσεις.