Μέτρα αντιμετώπισης της επέκτασης του COVID-19 που ισχύουν στην Βουλγαρία

Μέτρα αντιμετώπισης της επέκτασης του COVID-19 που ισχύουν στην Βουλγαρία

Η επίσημη πληροφόρηση για τα μέτρα αντιμετώπισης της επέκτασης του COVID-19 που ισχύουν στην Βουλγαρία,πραγματοποιείται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών:http://agora.mfa.gr , επιλέγοντας την Βουλγαρία.