Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για την «Προμήθεια Διακοσίων (200) Κρανών Ιπταμένου Νέου Τύπου»

Μετάθεση ημερομηνιών υποβολής προσφορών και αποσφράγισης για την «Προμήθεια Διακοσίων (200) Κρανών Ιπταμένου Νέου Τύπου»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: