Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ”- Έναρξη 2ου κύκλου

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη του δεύτερου (2ου) κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Διακυβέρνηση, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε θέματα Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και Διακυβέρνησης έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο σε ζητήματα σχεδιασμού, διαχείρισης και εφαρμογής πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Σχετικά Αρχεία: