Οδηγίες Επί Συγκεκριμένων Ζητημάτων Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, ανακοινώνει τις Οδηγίες Επί Συγκεκριμένων Ζητημάτων Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων (ν. 4583/2018)

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr).