Παγκόσμιο Συνέδριο Υποδημάτων, στην Κωνσταντινούπολη

Sτις 07 – 09 Νοεμβρίου 2023 στην İSTANBUL  θα πραγματοποιηθεί η <<WORLD FOOTWEAR CONGRESS>>. Παρακαλούμε για την  ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μελών σας. Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την έκθεση συμπεριλαμβάνεται στην ιστοσελίδα.

https://www.wfc2023istanbul.com/en/