Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Μεταποίηση-Τουρισμός» και αποστολή έντυπου προωθητικού υλικού δημοσιότητας και πληροφόρησης.

Σας ενημερώνουμε ότι, με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, παρατείνεται έως την Παρασκευή 4-10-2019 και ώρα 14:00 η καταληκτική προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στη Δράση του ΕΣΠΑ: «Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2014-2020 (ΕΠ/ΠΚΜ).

 

 

Με εκτίμηση

 

Ιωάννης Τσιτσόπουλος

Υπ. Δημοσιότητας και Πληροφόρησης ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

τηλ. 2310-480.000/#217