ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 32/21 για την Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 Με Πέδιλα Ερπυστριών)

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 32/21 για την Υποστήριξη ΤΟΜΠ Μ113 Με Πέδιλα Ερπυστριών)

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: