Περιπτώσεις ανύπαρκτες “ολλανδικές” εταιρείες

 Περιπτώσεις ανύπαρκτες “ολλανδικές” εταιρείες

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, για τις ακόλουθες περιπτώσεις εξαπάτησης οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του Γραφείου μας. Πρόκειται για υποτιθέμενες  «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες  έχουν οικειοποιηθεί τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.  

 

–  Hamminga Machine B.V(https://hammingamachine.com/)

 

–  Treviso BV (https://trevisobv.com/)

 

–  NJ Visser Holding BV (https://www.njvisserholdingbv.com/)

 

–  NJ Holding BV (https://www.njholdingbv.com/

 

–  LaJa Investment B.V(https://lajainvestmentbv.com/)

 

 

Υπενθυμίζουμε επίσης ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω “εταιρείες” δηλώνουν τηλέφωνα επικοινωνίας που ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970… . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν επικοινωνία του είδους “μηχανή-με-μηχανή” (machine-to-machine), δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων επεξεργαστών κλπ.