Πράσινος Αγροτουρισμός

Πράσινος Αγροτουρισμός

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Πράσινος Αγροτουρισμός», δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής τους εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης. Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η Δράση απευθύνεται σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει επιπλέον να εκπληρώνει έναν από τους κάτωθι στόχους:

 • Την βελτίωση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

Μορφές τουριστικών καταλυμάτων 

Οι μορφές τουριστικών καταλυμάτων ορίζονται ως εξής:

 • Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών.
 • Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών.
 • Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών.
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών.
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονώροφες ή διώροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
 • Μονόχωρες 40 τ.μ
 • Δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Ποσοστό επιδότησης

Το ποσοστό Ενίσχυσης κυμαίνεται από 15% έως 55%.

Ο κατώτατος προϋπολογισμός για τις Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 500.000,00€  και ο ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.500.000,00€. Αντίστοιχα, ο κατώτατος προϋπολογισμός για τις μεγάλες επιχειρήσεις ανέρχεται σε 2.000.000,00€  και ο ανώτατος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12.500.000,00€.

Τα ποσοστά έντασης της ενίσχυσης για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διαμορφώνονται ως εξής:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 30%
 • Μεσαίες επιχειρήσεις: 40%
 • Μικρές επιχειρήσεις: 50%

Προϋπολογισμός Δράσης

Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Διάρκεια Υλοποίησης 

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης επένδυσης είναι 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών και το αργότερο έως την 31 Μαΐου 2025.

Χρόνος Υποβολής 

Οι υποβολές των επενδυτικών προτάσεων πραγματοποιούνται από τις 30 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Κάθε αίτηση χρηματοδότησης που υποβάλλεται, αξιολογείται από τον Φορέα Αξιολόγησης με τήρηση σειράς προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.