Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/09/2011 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημέρωση νεοσύστατων και υφιστάμενων επιχειρήσεων σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα»

110921_ekdhl_kainotomikh_s_F6954.jpgΠραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 από τις 11.00πμ έως τις 2.00μμ, στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, (Βέροια – Κεντρικής 3), ενημέρωση νεοσύστατων και υφιστάμενων επιχειρήσεων, από τον κο Ιωάννη Τσιτσόπουλο στελέχους της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και υπεύθυνου του Προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» του ΕΠΑΝ ΙΙ, που είναι εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ , με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σχετικά με το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» το οποίο επιδοτεί με 60% υπό σύσταση, νεοσύστατες και νέες (υφιστάμενες) επιχειρήσεις που έχουν κλείσει από 1 έως 5 πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις έως τις 31/12/2010. 

Σκοπός του προγράμματος είναι η:

Α. ενίσχυση της δημιουργίας/ ίδρυσης επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα τα οποία επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα ή και μια καταγεγραμμένη/ κατοχυρωμένη αλλά μη εισέτι εμπορικά αξιοποιημένη τεχνογνωσία, σε επιχειρηματική καινοτομία.

Β. ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών νεοσύστατων και νέων επιχειρήσεων (οι οποίες έχουν κλείσει έως και πέντε πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις) οι οποίες επιδιώκουν την εμπορική αξιοποίηση καινοτομικών ιδεών υπό τη μορφή της εμπορικής διάθεσης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την επέκταση/ διαφοροποίηση των προϊόντων/ υπηρεσιών τους ή τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας ή της διαδικασίας παροχής υπηρεσιών που χρησιμοποιούν.

Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη και εποικοδομητική εκδήλωση μια και οι συμμετάσχοντες ήταν γνώστες των βασικών σημείων του προγράμματος και των επενδυτικών τους σχεδίων, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και το έργο του στελέχους της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ώστε να βοηθηθούν οι ενδιαφερόμενοι στην τελική τους απόφαση για το αν θα υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στο εν λόγω επιδοτούμενο πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» είναι ανοιχτό για υποβολή προτάσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2011.