ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Τ.Π. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αξιότιμες/οι κυρίες και κύριοι 

Σας γνωρίζουμε ότι στην ιστοσελίδα των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων www.promitheus.gov.gr στο πεδίο “Διαβουλεύσεις” αναρτήθηκαν προς διαβούλευση οι Τεχνικές Προδιαγραφές για:

1. Μπλούζα φούτερ τεχνικού προσωπικού.

2. Μπλούζα τύπου “polo” τεχνικού προσωπικού.

3. Σακάκι εργασίας – παντελόνι – παντελόνι με τιράντες τεχνικού προσωπικού.

4. Τζάκετ βαμβακερό με επένδυση τεχνικού προσωπικού.

5. Ανακλαστικό γιλέκο τεχνικού προσωπικού,

που επισυνάπτονται και στο παρόν. Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από την Υπηρεσία μας με αφορμή σχετικό διαγωνισμό για τις ανάγκες του τεχνικού προσωπικού του φορέα «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και θα αποτελέσουν Ενιαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τα εν λόγω αγαθά.

Οι τεχνικές προδιαγραφές θα παραμείνουν ενεργές για οποιεσδήποτε παρατηρήσεις και προτάσεις μέχρι τις  20-7-2016.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά σε αυτόν τον τεχνικό διάλογο και να υποβάλετε παρατηρήσεις και προτάσεις.