ΠΡΩΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ “ABC”

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ "ABC" ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 26-27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008, ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ".

ΔΗΛΩΣΗ της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC) που υιοθετήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, στις 27 Νοεμβρίου 2008

Εμείς, οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων / Ενώσεων μελών της Ένωσης Βαλκανικών Επιμελητηρίων (ABC),
συγκεντρωθήκαμε σήμερα, 27 Νοεμβρίου 2008, στην Κωνσταντινούπολη, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης της ABC.

Εξετάζοντας τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας στα Βαλκάνια για την κατανόηση της σταθερότητας και της ευημερίας, καθώς και ως έναυσμα για την ένταξη στην ΕΕ,

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, βελτίωση των οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου μεταξύ των χωρών μελών, καθώς και με όλες τις γειτονικές χώρες και τα κράτη μέλη της ΕΕ,

Αναλαμβάνοντας μια δέσμευση για τη δημιουργία μιας ζώνης ελεύθερου εμπορίου στην περιοχή, βελτιώνοντας όλα τα στοιχεία του εμπορίου και των υποδομών, με στόχο την προώθηση της απελευθέρωσης του εμπορίου και τη διευκόλυνση,

αποφασίσαμε

Να προωθήσουμε τη μελλοντική ένταξη των χωρών της ABC στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να επαναδιατυπώσουμε τη δέσμευσή μας για ενίσχυση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή των Βαλκανίων.

Να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη ενός εμπορικού και επενδυτικού δικτύου μεταξύ των χωρών μας, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην περιοχή μας.

Να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC), ώστε να δημιουργήσουμε μια αμοιβαία κατανόηση και στρατηγικές για κοινά ζητήματα που θα προάγουν ακόμη περισσότερο την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση, συμβαδίζοντας με τη Διαδικασία Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).

Να προτείνουμε στο Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) να επικυρώσει τη συνεργασία μεταξύ του RCC και της ABC με δήλωση ενδιαφέροντας, η οποία θα λειτουργεί ως κατευθυντήρια γραμμή.

Να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με το Ευρωεπιμελητήριο, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο επαγγελματικό οργανισμό στην Ευρώπη, μέσω της από κοινού ανάπτυξης σχεδίων με στόχο την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής συνεργασίας.

Να αυξήσουμε τη διμερή συνεργασία μεταξύ ABC και ASCAME, σε ένα διευρυμένο δίκτυο, με στόχο την προώθηση του επιχειρηματικού κλίματος μεταξύ των μελών των δύο οργανισμών.

Να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της ABC, ώστε να εκπροσωπεί παγκοσμίως τη «φωνή» των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των Βαλκανίων.

Να ιδρύσουμε το Συμβούλιο Γυναικών Επιχειρηματιών της ABC, το οποίο θα λειτουργεί στο πλαίσιο της Ένωσης, με στόχο την αύξηση της συμβολής των γυναικών επιχειρηματιών στις εθνικές και περιφερειακές οικονομίες.

Να υποδεχτούμε ένα νέο μηχανισμό μακροπρόθεσμης συνεργασίας με το DIHK, μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου συνεργασίας ABC – DIHK, με στόχο τη διατήρηση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της ABC και της Γερμανίας και την εκ νέου επικύρωση της δέσμευσής τους για μια ενιαία αγορά στην ΕΕ.

Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες δημιουργίας ενός συγκεκριμένου σχεδίου, το οποίο θα διασφαλίζει τη θεσμική βιωσιμότητα της ABC.

Να αναγνωρίσουμε τη συμβολή της Συνάντησης Στρογγυλής Τραπέζης που επιτεύχθηκε χάρη στην υποστήριξη των κυβερνήσεων και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία που έχει καθιερωθεί μεταξύ των κυβερνήσεων των Χωρών Μελών της ABC.

Να διοργανώσουμε δραστηριότητες που θα βελτιώσουν το περιφερειακό δίκτυο μεταξύ των Χωρών Μελών της ABC, με έμφαση στα κοινά ενδιαφέροντα και οφέλη, στις οποίες θα συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Μέλη, αλλά και εκπρόσωποι των κυβερνήσεων των Χωρών των Επιμελητηρίων Μελών.