Πρόσκληση για την προμήθεια νωπών κρεάτων & πουλερικών

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ 02/23) για την Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Πουλερικών, προς Κάλυψη Αναγκών Πτέρυγας, με Κατάθεση Ενσφράγιστων Προσφορών.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.

Βρείτε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ΕΔΩ.