Πρόσκληση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμμετοχή στο 1ο Forum της Στρατηγικής για την Μακρο-περιφέρεια Ιονίου-Αδριατικής και συμμετοχή σε συναντήσεις Β2Β, στο Ντουμπρόβνικ, 12 και 13 Μαΐου 2016

Dear colleagues,

Further a recently initiated collaboration between DG GROW and DG REGIO and specifically with the Macroregional Strategies Unit the Enterprise Europe Network is invited to contribute to the Adriatic – Ionian Macroregional Strategy Annual Forum with the organisation of a b2b event. The Forum EUSAIR 2016 will take place in Dubrovnik, 12-13th May 2016. The European Commission is expecting from EEN to organize B2B meetings as a side event on 12 May 2016 in the morning (9-12:30 h). The EEN Croatia will organise a Business-to-Business (B2B) session, back-to-back to the 1st EUSAIR Forum.  The session is targeting SMEs, universities, chambers of commerce, clusters and other stakeholders in the Adriatic and Ionian Region, with the objective to find partners for new projects and/or explore new business opportunities.

EC and EASME have great expectation from B2B, so I count on your active participation in this session with SMEs from your region.  There will be over 300 participants at the conference(stakeholders, high officials, management authorities, univesities,..) but they also want to see SMEs. SMEs will have the opportunity to meet other SMEs from the region in order to exchange ideas on how to accede finance through ESIF and Horizon or to find business partner.

Please send this invitation to your consortium partners and your clients. If you need more information regarding B2B, please contact my colleagues: Jelena Ravlic (jravlic@hgk.hr) and Irena Spahic (ispahic@hgk.hr)