Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια: Αναλωσίμων Αναισθησιολογικών Υλικών

Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού  Νοσοκομείου Ζακύνθου “Άγιος Διονύσιος” της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ανακοινώνει την: “Πρόσκληση Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Αναλωσίμων Αναισθησιολογικών Υλικών”. Διαβάστε ΕΔΩ.